Strateginen neuvonanto

Strateginen neuvonanto

Voimme toimia kevyenä sparraajana tai ottaa vahvan roolin joko yritys- tai rahoitusjärjestelyn yhteydessä tai erillisessä projektissa keskittyen omistaja-arvon kehittämiseen tai pitkän aikavälin rahoitusratkaisuun.

Kehitämme räätälöityjä ratkaisuja yrityksen tai sen omistajien strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Voimme toimia kevyenä sparraajana tai ottaa vahvan roolin eri ratkaisuvaihtoehtojen arvioimiseksi. Strateginen neuvonanto voi olla osana suunniteltua yrityskauppa- tai rahoitusprojektia tai olla siitä irrallinen keskittyen esimerkiksi pitkän ajan omistaja-arvon kehittämiseen tai rahoitusratkaisuun.